Voortgezet onderwijs

Bijlesbureau Borneostraat verzorgt individuele huiswerkbegeleiding aan leerlingen van het voortgezet onderwijs. De begeleiding is persoonlijk en individueel en daarom altijd één op één (geen groepen).  Leerlingen kunnen moeilijkheden ervaren met alle facetten van huiswerk of met motivatie en/of concentratie. In sommige gevallen wordt dit veroorzaakt door leerproblemen zoals dyslexie, NLD of dyscalculie.

In een rustige, huiselijke omgeving werk ik (Jacqueline van Ketel, leerkracht) samen met de leerling aan het bepalen welke manier van leren en het managen van huiswerk het beste bij hem/haar past om zo de schoolprestaties te verbeteren en de motivatie en concentratie te vergroten. De ondersteuning is onder andere op het gebied van het maken van planningen (agenda, leer- en maakwerk), tekstanalyse, aantekeningen, presentaties, vakinhoudelijke hulp en zelfreflectie (wat is goed gegaan en waar kan nog aan gewerkt worden), zodat de leerling een goed overzicht krijgt van zijn/haar capaciteiten, met het doel dat de leerling zelfstandig aan de slag kan gaan. Bij huiswerkbegeleiding wordt gebruik gemaakt van verschillende hulpmiddelen, zoals (online) mindmaps (o.a. Freemind, Simplemind Free), woordkaartjes en ander oefenmateriaal, proeftoetsen, overhoringen enzovoorts. Tevens wordt veel gebruik gemaakt van verschillende (online) leer-en planningssystemen (o.a. Magister en Trajectplanner).

Lesduur en tarieven

Eén les duurt anderhalf (1½) uur. De kosten voor één les per kalenderweek zijn 37,50 euro. Vanaf een tweede les in dezelfde kalenderweek zijn de kosten 32,50 euro per les. Kosten voor lessen in het weekend staan onder ‘Tarieven’. De kosten zijn inclusief materialen. De tarieven zijn vrijgesteld van BTW. Er worden geen inschrijf- of administratiekosten in rekening gebracht. Mocht anderhalf (1½) uur per les niet haalbaar zijn, dan kan dit aangepast worden. Huiswerkbegeleiding is gemiddeld twee keer in de week.

Kennismakingsgesprek

Tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek kunt u duidelijk maken wat de begeleidingswensen zijn voor uw zoon/dochter, zodat er een gepast bijles- en/of huiswerkplan gemaakt kan worden. Aan het einde van het gesprek krijgt u een inschrijfformulier en de algemene voorwaarden mee. Indien u besluit tot bijles of huiswerkbegeleiding bij Bijlesbureau Borneostraat, dan graag het inschrijfformulier ingevuld en ondertekend inleveren tijdens de eerste les.

Ik nodig u graag uit voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, bel 0621661397.

 

Bijlesbureau Borneostraat
Borneostraat 26
3312 XA Dordrecht
Tel.: 0621661397
E-mail: info@bijlesbureauborneostraat.nl
Website: www.bijlesbureauborneostraat.nl