PRIVACYBELEID Bijlesbureau Borneostraat

  1. INLEIDING

Om gebruik te kunnen maken van de diensten van Bijlesbureau Borneostraat, vraagt Bijlesbureau Borneostraat de gebruiker van de diensten om een aantal gegevens te verstrekken Bijlesbureau Borneostraat gaat zorgvuldig om met deze gegevens en houdt zich in alle gevallen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit Privacybeleid is van toepassing op alle diensten van Bijlesbureau Borneostraat. Het doel van dit beleid is duidelijkheid scheppen welke persoonlijke gegevens worden verzameld en waarom deze worden verzameld en gebruikt. Daarnaast wordt hierin uitgelegd hoe de privacy van de gebruiker wordt beschermd en welke rechten en keuzemogelijkheden er zijn betreffende de persoonlijke gegevens die worden verzameld en verwerkt.

  1. OMSCHRIJVING BEDRIJF

Bijlesbureau Borneostraat geeft persoonlijke en individuele begeleiding aan leerlingen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

  1. DOELEINDEN GEGEVENSVERWERKING

Om gebruik te kunnen maken van de diensten van Bijlesbureau Borneostraat wordt de gebruiker gevraagd een aantal gegevens in te vullen op een papieren inschrijfformulier zoals naam, adres, woonplaats, postcode en e-mailadres. Via de site kan de gebruiker zich niet aanmelden. Deze gegevens worden in de eerste plaats gebruikt voor de dienstverlening, facturering en om informatie te kunnen toesturen.

  1. ANALYSE VAN GEGEVENS EN COOKIES

Bijlesbureau Borneostraat maakt gebruik van analytische cookies. Deze cookies meten alle data die terug te vinden is in Google Analytics. Deze cookies meten bijvoorbeeld het aantal en gedrag van de bezoekers op de website, de tijd dat ze op de website verblijven en welke pagina’s ze bekijken. Deze informatie wordt door Bijlesbureau Borneostraat gebruikt om de website te verbeteren en niet om persoonlijke profielen te maken. Voor dit soort cookies is geen toestemming nodig om ze te plaatsen of te lezen.

  1. GEGEVENSVERSTREKKING AAN DERDEN

Persoonlijke gegevens zullen nooit zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker worden verstrekt aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de behoorlijke uitvoering van de overeenkomst die met Bijlesbureau Borneostraat is gesloten. Daarnaast is het mogelijk dat Bijlesbureau Borneostraat gegevens van de gebruiker op grond van een verplichting in verband met de geldende wet- en regelgeving aan een derde dient te verstrekken. De persoonsgegevens van de gebruiker worden dan uitsluitend verstrekt indien duidelijk is dat deze wettelijke verplichting daadwerkelijk bestaat. Bijlesbureau Borneostraat behoudt het recht om de persoonsgegevens van de gebruiker aan de autoriteiten te verstrekken in geval van een vermoeden van fraude of misbruik van haar diensten.

  1. BEVEILIGING VAN GEGEVENS

Gegevens van de gebruiker die door Bijlesbureau Borneostraat worden verzameld en gebruikt, zijn uitsluitend toegankelijk voor de eigenaar van Bijlesbureau Borneostraat. Bijlesbureau Borneostraat spant zich naar redelijkheid in om haar systemen te beveiligen en passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

  1. INZAGE, CORRECTIE, VERWIJDEREN EN CONTACT

De gebruiker kan te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in zijn persoonsgegevens die door Bijlesbureau Borneostraat zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen en/of laten verwijderen. Tevens kan de gebruiker bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie. Je kunt je uiteraard ook uitschrijven. Voor verdere vragen omtrent het Privacybeleid van Bijlesbureau Borneostraat, kan contact worden opgenomen met Bijlesbureau Borneostraat.

  1. WIJZIGINGEN

Bijlesbureau Borneostraat behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacybeleid. Het verdient daarom aanbeveling om dit Privacybeleid geregeld te raadplegen, zodat de gebruiker van deze wijzingen op de hoogte is.

  1. CONTACT

Mocht u vragen hebben over dit Privacybeleid, dan graag contact opnemen met:

Bijlesbureau Borneostraat

Jacqueline van Ketel

Borneostraat 26

3312XA  Dordrecht

info@bijlesbureauborneostraat.nl

www.bijlesbureauborneostraat.nl

tel. 0621661397

Bijlesbureau Borneostraat
Borneostraat 26
3312 XA Dordrecht
Tel.: 0621661397
E-mail: info@bijlesbureauborneostraat.nl
Website: www.bijlesbureauborneostraat.nl